sheep 0parrot 1birds 2cat 3chicken 4goat 5camel 6horse 7dog 8
خلفه شقحى منتج للبيع
لقحه على بعير اصفر
خلفه تحتها بكره طيبه هاديه
قعود شراكه الذبح الان
خلفه حمراء كفو بيشه
خلفه شقحا بكر
بكره
شعلا ضروبه كفو
بكره شقحا حقه
معلم خجر عشو  شلالات د  ورات ترم م انترلو  بل
للبيع حوار قعود
ناقه مجهم خلفه كفو للبيع
رماني منتج ولد الهارب بعير فنجال الشيباني
حوار البيع بالربع والنص وحاشي الكيلو وحري
ناقتين للبيع
خلفه ساحليه
ناقه خلفه شعلا للبيع
خلفه على جميع الشروط توها رباع
ناقه غاديه من الهنديه العمر نصوف غفال بدون ولدها
ملحمه الشامخ